basınç ile ilgili test

BASINÇ TEST

 

1.Soru

Çivinin yapılma amacı aşağıdaki cisimlerden hangisinin yapılma amacıyla aynı değildir?

A ) çatal
B ) Bıçak
C ) Kar ayakkabısı
D ) Iğne

2.Soru


Eşit ağırlıktaki K, L ve M katı cisimleri şekildeki gibi sıvı içinde dengededirler.
Buna göre cisimlerin;
Vb : sıvı içine batan hacimleri
Fk : üzerlerine etkiyen kaldırma kuvvetleri
m : kütleleri
niceliklerinden hangileri eşit olur?

A ) Yalnız Vb
B ) Vb ve Fk
C ) Fk ve m
D ) Vb , Fk ve m

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile açık hava basıncı ölçülür?

A ) Barometre
B ) Higrometre
C ) Termometre
D ) Manometre

4.Soru

Taban alanı 1.2 m2 olan bir cismin yaptığı basınç 400 Pa'dır. cismin ağırlığı kaç N'dur?

A ) 480
B ) 600
C ) 200
D ) 300

5.Soru

-Ördekler, tavuklara göre bataklıkta daha rahat yürüyebilirler.
-paletli iş makinaları yumuşak zeminlerde tekerli iş makinalarına göre daha rahat çalışabilirler.
-karda, kar paletleriyle yürümek ayakkabılarla yürümekten kolaydır.
Yukarıdaki olaylar hangi ilke ile açıklanabilir?

A ) Basıncın artması bir cismin zemine batıcılığını azaltır.
B ) Bir yüzeye etki uygulandığında yüzey de ters yönde tepki uygular.
C ) Yüzey alanının büyütülmesi sürtünme kuvvetini azaltır.
D ) Kuvvet uygulanan bir yüzeyin alanı büyüdükçe basınç azalır

6.Soru

Taban alanı 30S olan cisim ters çevriliyor.Ters çevrilince alta gelen yüzeyin taban alanı 20S oluyor.I. ve II. durumların basınçlarının karşılaştırması yapıldığında oranın 4/6 olduğu bilindiğne göre bu olayla ilgili hangisi doğrudur?

A ) Bu cismin ağırlığı kesin olarak 600'dür
B ) Cismin taban alanı küçüldüğü ve ağırlık değişmediği için basınç artmıştır.
C ) Cismin basıncının değişmesinin nedeni yerçekimi kuvvetidir.
D ) Cisim ters çevrilince ağırlığı artar.

7.Soru

Hangisi basınçla ilgili bir terim değildir?

A ) N/m
B ) Atm
C ) Pascal
D ) Dyn/cm2

8.Soru


Bir U borusu içindeki X, Y ve Z sıvıları şekildeki gibi dengededir. Sıvıların yoğunlukları dx, dy ve dz arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A ) dz> dy> dX
B ) dy= dx= dz
C ) dy> dx= dz
D ) dy > dz > dx

9.Soru

Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaçgram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)

A ) 60
B ) 40
C ) 50
D ) 125

10.Soru

Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır.
buna göre 40 N 'luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?

A ) 300 N'luk çocuk
B ) 250 N'luk masa
C ) 450 N'luk koyun
D ) 400 N'luk motorsiklet

11.Soru

Asagidakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?

A ) Barometre
B ) Termometre
C ) Dinomometre
D ) Manometre

12.Soru

Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Balonun içindeki gazın ısınması
B ) Balondaki gazın havadan hafif olması
C ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
D ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması

13.Soru


üstteki balon içindeki bas1nc1 bulabilmek için P L ve h dan hangilerinin bilinmesi gereklidir?

A ) p ve l
B ) p , l , h
C ) h , l
D ) p

14.Soru

Açık hava basıncının 2,25 atmosfer olduğu yerde basınç kaç cm-hg'ye eşit olur?

A ) 76
B ) 33,8
C ) 171
D ) 38

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncıın varlığını ıspatlayan belirti değildir?

A ) Teneke kutunun, içindekihava boŞaltilinca bÜzÜlmesİ
B ) Lastİk kismi sikiŞtirilmiŞdamlaliĞin sivi İle dolmasi
C ) Pİpetle meyve suyu İçerken pİpetİn sivi İle dolmasi
D ) Denİzlerİn yÜkselmesİ ve alçalmasi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A ) Bar
B ) Atmosfer
C ) Joule
D ) Pa

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?

A ) Borunun boyunu uzatmak
B ) Boruyu sola doğru eğmek
C ) Boruyu sağa doğru eğmek
D ) Deneyi başka bir yerde yapmak

18.Soru

Açık hava basıncı olmasaydı aşağıdaki olayların hangisi ya da hangileri gerçekleşmezdi?
i. enjektördeki aşının koldan vücuda geçirilmesi
ii. kuyudaki suyun tulumbayla yukarı çıkarılması
iii.hareket halindeki otomobilin frenine basıldığında hızının azalması

A ) Yalnız i
B ) Yalnız ii
C ) i ve iii
D ) ii ve iii

19.Soru

Havada 150 N,sivi içinde 90 N gelen bİr cisme sivi tarafindan uygulanan kaldirma kuvvetİ kaç Newtondur?

A ) 90
B ) 70
C ) 60
D ) 150

20.Soru

Hava cisimler üzerine,her doğrultuda basınç uygulamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu basıncın nedenlerinden değildir?

A ) Havanin hareketlİ olmasi
B ) Havanin hacminin olmasi
C ) Havanin akici olmasi
D ) Havanin ağırlığınin olmasi

21.Soru

Aşağıdaki olayların hangisinde havanın kaldırma kuvveti söz konusu değildir?

A ) Uçurtmanın uçmasında
B ) Uçan balonlarla seyahatlerde
C ) Paraşütçülerin uçmasında
D ) Rüzgar güllerinin dönmesinde

22.Soru

Kapalı kaptaki gazların basıncını ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Barometre
B ) Higrometre
C ) Manometre
D ) Termometre23.Soru

Ağırlığı 15000 N olan bir otomobil toplam temas yüzeyi 300 cm2 olan 4 lastik üzerinde durmaktadır. Lastiklerin yola yaptığı basınç kaç Atm'dir ?

A ) 0,125
B ) 12
C ) 0,5
D ) 0,9

24.Soru

Bıçakların kesici yüzeylerinin sık sık bilenmesinin amacı nedir?

A ) Parlatmak
B ) Paslanmasını önlemek
C ) Basıncı azaltmak
D ) Temas yüzeyini küçültmek

25.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A ) Atmosfer
B ) N/m2
C ) Paskal
D ) kg.m/s

 


Doğru cevaplar C,B,A,A,D,B,A,C,C,C,A,D,?,C,D,C,D,B,C,B,D,C,A,D,D

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !